jQuery Markdown編輯器插件7 24 9特效描述:jQuery Markdown 編輯器插件,jQuery Markdown編輯器插件

代碼結構

1. 引入CSS

<link href="css/bootstrap.min.css" rel="stylesheet">
<link rel="stylesheet" type="text/css" href="css/demo.css">
<link rel="stylesheet" type="text/css" href="css/bootstrap-markdown.min.css">

2. 引入JS

<script src="js/jquery-1.11.0.min.js" type="text/javascript"></script>
<script  type="text/javascript" src="js/bootstrap.min.js"></script>
<script type="text/javascript" src="js/bootstrap-markdown.js"></script>
<script type="text/javascript" src="locale/bootstrap-markdown.zh.js"></script>

3. HTML代碼

<br /><br /><br />
<div class="demo">
	<div class="container">
		<textarea id="editor-zh" name="content" rows="10"></textarea>
	</div>
</div>
<script type="text/javascript">
$(function(){
	$("#editor-zh").markdown({language:'zh'})
})
</script>
<div style="text-align:center;margin:50px 0; font:normal 14px/24px 'MicroSoft YaHei';">
</div>用戶評論
大牛,別默默的看了,快登錄幫我點評一下吧!:)      登錄 | 注冊


熱門標簽: 滑動星星打分 切換按鈕 表單 表單美化 表單插件 表單美化插件 其他 文本框 text文本框 編輯器
?
×
×

注冊

官方QQ群

掃描上面二維碼加微信群

官方QQ群

jQuery/js討論群
群號:642649996
Css3+Html5討論群
群號:322131262

加群請備注:從官網了解到

林肯娱乐怎么赚钱